Manexo das Redes Sociais (FaceBook, Twitter e InstaGram) e Mensaxería con WhatsApp e TeleGram


CentroAula CeMIT Poio
Data14 Setembro 2020
Data fin17 Setembro 2020
Data fin de inscrición11 Setembro 2020
TipoloxíaRedes sociais 2.0
NivelMedio
Horario09:30-11:30
Prazas totais5
Prazas libres5
Número total de horas:8
Idade mínima requerida16
Idade máxima85
ConferenciantesOscar Freire Rial
<> Curso “Manexo das Redes Sociais e dos Servizos de Mensaxería Online: Whatsapp e Telegram”. Explicarase o manexo das principais redes sociais: FaceBook, Twitter e InstaGram, xunto có uso dos servizos de mensaxería Online WhatsApp e TeleGram. Verase o funcionamento e características de cada plataforma e como configuralas e utilizalas axeitadamente. * Requisitos: Todos os cursos das Aulas Cemit son gratuítos. – Requírese coñecementos básicos de informática e dispoñer de teléfono móbil intelixente (smartphone). – Ser maior de 14 anos (menores con autorización por escrito). – Terán preferencia na inscrición ao curso os residentes no Concello de Poio. – As inscricións comunicaranse o derradeiro día do prazo de solicitude. – Poderase descargar un Diploma de Asistencia, para o que se require unha asistencia mínima do 80%. En caso de non poder acudir debe avisarse para deixar a praza libre para outro asistente. <> Curso “Manejo de las Redes Sociales y de los Servicios de Mensajería Online: Whatsapp y Telegram”. Se explicará el manejo de las principales redes sociales: FaceBook, Twitter e InstaGram, junto con el uso de los servicios de mensajería Online WhatsApp y TeleGram. Se verá el funcionamiento y características de cada plataforma y como configurarlas y utilizarlas adecuadamente. * Requisitos: Todos los cursos de las Aulas Cemit son gratuítos. – Se requiere conocimientos básicos de informática y disponer de teléfono móvil inteligente (smartphone). – Ser mayor de 14 años (menores autorización por escrito). – Tendrán preferencia al inscribirse al curso los residentes del Concello de Poio. – Las inscripciones se comunicarán el último día de plazo de solicitud. – Se podrá descargar un Diploma de Asistencia, para lo que se requiere una asistencia mínima del 80%. En caso de no poder acudir debe avisarse para dejar la plaza libre para otro asistente.
Nueva actividad
Acceso usuarias/os

Boletin Electrónico

banner codix

Faite Dixital

Próximas videoconferencias
Actualmente non existen próximas videoconferencias programadas
Séguenos!
facebook twitter Flickr delicious issuu netvibes
Faite dixital
videoteca
  • Espazo multimedia de aprendizaxe
  • Logo Faite Dixit@l!
  • Voluntariado Dixital
  • Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia
  • Ligazón ao Centro Demostrador TIC de Galiza
  • Xente dixital
  • Agora máis que nunca - Cruz vermella

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | RSS