Programa Girl SteAm para chavalada de 8-11 años

El objetivo del Programa Girl SteAm es promover la creación de referentes, visibilizar roles y motivar las vocaciones tecnológicas tempranas

Programa Girl SteAm para chavalada de 8-11 años
Charla
06 Aug
- 09 Aug

A Estrada

Horario
10:00-11:30
Modalidade
Presencial
Inscripción
05/08/2021 22:00:00
Horas totales
3
Plazas totales
10
Plazas libres
8
Inscricións
2
Edad mín.
8
Edad máx.
11
Observaciones
O obxectivo do Programa Girl SteAm é promover a creación de referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas temperás dirixidas ás nenas, para espertar o seu interese e reforzar a confianza nas súas capacidades para cursar estudos SteAm a través de obradoiros formativos prácticos, onde aprender e experimentar coa tecnoloxía, coa finalidade principal de fomentar o talento e espertar as vocacións tecnocientíficas, engadindo o “A” de artes, pasando de STEM a STEAM. Trataranse temas como: A igualdade. O sentido crítico ante a tecnoloxía. O uso creativo da tecnoloxía, máis aló do mero uso e consumo. A colaboración e o traballo en equipo. A importancia das artes como ferramenta de desenvolvemento. Actividade enmarcada no convenio de colaboración entre Agasol e a Amtega e no Plan de Talento Dixital de Galicia DigiTalent para o impulso de actividades de mentorado próximo desde idades temperás dirixidas ás nenas