Crea tu Blog con Wordpress - Presencial

Crea tu Blog con Wordpress - Presencial
Curso
23 Nov
- 25 Nov

Poio

Horario
17:30-19:30
Tema
Capacitación avanzada en ferramentas TIC
Inscripción
22/11/2021 18:00:00
Horas totales
6
Plazas totales
6
Inscricións
6
Nivel
Medio
Edad mín.
16
Edad máx.
85
Profesores
Oscar Freire Rial
Observaciones
--- [GL] --- DESCRICIÓN DO CURSO E REQUISITOS Un blogue é unha das maneiras de comunicarnos na Internet. Dende o noso propio blogue poderemos elaborar o noso propio contido, publicalo, compartilo e comentalo con outras persoas. Tamén se verá como mantelo e actualizalo. – Requírese coñecementos básicos de ordenador, ser maior de 14 anos (menores con autorización por escrito) e ter unha conta activa de correo electrónico. – Terán preferencia na inscrición ao curso os residentes no Concello de Poio. – As inscricións comunicaranse o derradeiro día do prazo de solicitude. – Poderase descargar un Diploma de Asistencia, para o que se require unha asistencia mínima do 80%. Este diploma non certifica nin homologa os coñecementos adquiridos no curso. En caso de non poder asistir débese comunicar para deixar a praza dispoñible. É obrigatorio acudir con mascarilla e respectando as medidas de seguridade sanitarias. --- [ES] --- DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y REQUISITOS Un blog es una de las maneras de comunicarnos en Internet. Desde nuestro propio blog poderemos elaborar nuestro propio contenido, publicarlo, compartirlo y comentarlo con otras personas. También se verá como mantenerlo y actualizarlo. – Se requieren conocimientos básicos de ordenador, ser mayor de 14 años (menores con autorización por escrito) y tener una cuenta activa de correo electrónico. – Tendrán preferencia en la inscripción al curso los residentes en el Concello de Poio. – Las inscripciones se comunicarán el último día del plazo de solicitudes. – Se podrá descargar un Diploma de Asistencia, para lo que es necesario una asistencia mínima del 80%. Este diploma no certifica ni homologa los conocimientos adquiridos en el curso. En caso de no poder asistir se debe comunicar para que la plaza quede disponible. Es obligatorio acudir con mascarilla y respetando las medidas de seguridad sanitarias.