Datos da empresa
Datos da persoa de contacto
Protección de datos de carácter persoal
Responsable do tratamento: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento: Tramitar as solicitudes de alta como usuario da Red CeMIT, proporcionarlle o acceso aos recursos e xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas como a adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e valoración das actividades polos alumnos e alumnas.
Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión de interese público.
Destinatarios dos datos: Terceiros colaboradores1 para a tramitación e emisión de certificados de asistencia, aproveitamento e acreditación das accións formativas.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
18 + 0 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución;. Por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Acceso usuarias/os

Boletin Electrónico

banner codix

Faite Dixital

Próximas videoconferencias
07 Outubro 2019
Telefonía móbil e internet
Séguenos!
facebook twitter Flickr delicious issuu netvibes
Faite dixital
videoteca
  • Logo Faite Dixit@l!
  • Xente dixital
  • Espazo multimedia de aprendizaxe
  • Agora máis que nunca - Cruz vermella
  • Ligazón ao Centro Demostrador TIC de Galiza
  • Voluntariado Dixital
  • Rexistro de Demandantes
  • Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia
  • TIC TAC adapta

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso Legal | Atendémolo/a | RSS