Atendémolo/a

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

Usar o formulario que aparece embaixo
Enviar un correo electrónico ao enderezo oficinacemit@xunta.gal

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

Para contactar por teléfono atendémolo de luns a venres en horario de mañá no número 981957136

Datos da consulta ou comentario
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas e consultas recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do  procedemento administrativo común segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
16 + 1 =
Resolva este simple problema matemático e escriba a solución;. Por exemplo: Para 1+3, escriba 4.
Acceso usuarias/os

Boletin Electrónico

banner codix

Faite Dixital

Próximas videoconferencias
Actualmente non existen próximas videoconferencias programadas
Séguenos!
facebook twitter Flickr delicious issuu netvibes
Faite dixital
videoteca
  • Espazo multimedia de aprendizaxe
  • Logo Faite Dixit@l!
  • Voluntariado Dixital
  • Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia
  • Ligazón ao Centro Demostrador TIC de Galiza
  • Xente dixital
  • Agora máis que nunca - Cruz vermella

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | RSS