Iniciación ao Correo Electrónico Web (WebMail) - Presencial

Capacitación no uso da correspondencia vía internet

Iniciación ao Correo Electrónico Web (WebMail) - Presencial
Curso
18 Oct
- 22 Oct

Poio

Horario
16:00-17:30
Tema
Formación dixital básica
Inscrición
15/10/2021 19:00:00
Horas totais
7.5
Prazas totais
6
Prazas libres
3
Inscricións
3
Nivel
Básico
Idade mín.
1
Idade máx.
99
Profesores
Oscar Freire Rial
Observacións
<<[GL]>> Explicarase o funcionamento do correo electrónico, como crear un conta de correo, ver os correos recibidos, respostalos ou enviar un novo, así como engadir e xestionar os contactos e a axenda. – Requírese Coñecementos básicos de Informática, dispor dun teléfono móbil e ser maior de 14 anos (con autorización). – Recoméndase preparar varios nomes cós que crear a conta de correo. – Terán preferencia na inscrición ao curso os residentes no Concello de Poio. – As inscricións comunicaranse o derradeiro día do prazo de solicitude. – Poderase descargar un Diploma de Asistencia, para o que se require unha asistencia mínima do 80%. Este diploma non certifica nin homologa os coñecementos adquiridos no curso. Debe comunicarse a non asistencia para deixar a praza libre para outros asistentes. Debe acudirse coas medidas de protección obrigatorias (mascarilla e luvas). <<[ES]>> Se explicará como crear una cuenta de correo electrónico, su funcionamiento, ver los correos recibidos, responderlos o enviar uno nuevo, así como añadir y gestionar los contactos de la agenda. – Se requiere Conocimientos básicos de Informática, disponer de un teléfono móvil y – ser mayor de 14 años (con autorización). – Se recomienda tener varios nombres preparados para crear la cuenta de correo. – Tendrán preferencia en la inscripción al curso los residentes en el Concello de Poio. – Las inscripciones se comunicarán el último día día del Plazo de Solicitud. – Se Podrá descargar un Diploma de Asistencia, para lo que es necesario una asistencia mínima del 80%. Este diploma no certifica ni homologa los conocimientos adquiridos en el curso. En caso de no poder asistir se debe comunicar para dejar la plaza libre a otros asistentes. Debe acudirse con las medidas de protección obligatorias (mascarilla y guantes).