CODIX: Listaxe definitiva de persoas matriculadas para a realización das probas - Autoformación ed. 2/2021 (03-04-05 novembro)

codix
26Out

CODIX: Listaxe definitiva de persoas matriculadas para a realización das probas - Autoformación ed. 2/2021 (03-04-05 novembro)

Publícase a listaxe definitva de persoas matriculadas para a realización das probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, convocadas por por  Resolución do 14 de setembro de 2021 (DOG nº 184 de 23 de setembro), e que terán lugar os días  03, 04 e 05 de novembro.

 

* Importante para as persoas que asisten presencialmente:

  1. É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Levarase a cabo un único chamamento por orde alfabética.
  2. As persoas participantes deben presentarse provistas do DNI ou doutro documento fidedigno acreditativo da súa identidade
  3. Para realizar a proba de avaliación é necesario que cada participante lembre as súas credenciais de acceso á rede CeMIT. Por norma xeral, o seu usuario é o seu NIF; no caso de que esquecese a contrasinal ou desexe cambiala poderá facelo AQUÍ
  4. Non se autoriza o uso de dispositivos electrónicos nin de ningún material adicional durante o desenvolvemento das probas de avaliación.

 

Proba de avaliación:

Preguntas tipo test: número

Tempo dispoñible: minutos

Intentos

Respostas incorrectas: desconto

Superación: porcentaxe
de respostas correctas

50

90´

Un (castelán ou galego)

Non

60 %

 

arrow 3 novembro mercores Descargar
arrow 4 novembro xoves Descargar
arrow 5 novembro venres Descargar