Programa Girl SteAm para niñas y niños de de 12-15 años

Programa Girl SteAm para niñas y niños de de 12-15 años
Charla
05 Aug
- 05 Aug

Pontevedra

Horario
10:00-13:00
Modalidade
Presencial
Horas totales
3
Plazas totales
11
Inscricións
12
Edad mín.
12
Edad máx.
15
Observaciones
O obxectivo do Programa Girl SteAm é promover a creación de referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas temperás dirixidas ás nenas, para espertar o seu interese e reforzar a confianza nas súas capacidades para cursar estudos SteAm a través de obradoiros formativos prácticos, onde aprender e experimentar coa tecnoloxía, coa finalidade principal de fomentar o talento e espertar as vocacións tecnocientíficas, engadindo o “A” de artes, pasando de STEM a STEAM. Trataranse temas como: ◦ A igualdade. ◦ O sentido crítico ante a tecnoloxía. ◦ O uso creativo da tecnoloxía, máis aló do mero uso e consumo. ◦ A colaboración e o traballo en equipo. ◦ A importancia das artes como ferramenta de desenvolvemento.