Formación

A actividade fundamental da Rede CeMIT é o desenvolvemento de actividades formativas co obxectivo de asegurar que a cidadanía conta coas capacidades dixitais básicas para:

  • Participar de forma efectiva no novo contexto dixital, propiciando unha mellor calidade de vida
  • Crear oportunidades de emprego
  • Reducir as fendas de participación existentes en especial entre os colectivos máis vulnerables