Colabora

Alíate e colabora!!


Calquera entidade, empresa, persoa emprendedora, profesional ou administración que queira colaborar no desenvolvemento da Sociedade Dixital, mellorando a inclusión dixital e proporcionando á cidadanía aptitudes dixitais pode unirse como Aliado Dixital e colaborar de forma continuada. Tan só teñen que darse de alta como Aliad@ Dixital do Plan de Inclusión Dixital de Galicia a través dun prodecemento telemático que está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.


Solicita as Aulas CeMIT!!

No caso de entidades que, de maneira puntual, queiran empregar unha aula da Rede CeMIT, poden solicitala a través do seguinte formulario.