Relación de persoas beneficiarias e non beneficiarias dos I Premios Axentes TIC da Rede CeMIT

Premios Axentes TIC.
12Abr

Relación de persoas beneficiarias e non beneficiarias dos I Premios Axentes TIC da Rede CeMIT

O Diario Oficial de Galicia do 12 de abril de 2024 (DOG nº  72) ven de publicar a resolución do 3 de abril de 2024 pola que se dá publicidade da relación das persoas beneficiarias, así como das persoas non beneficiarias, dos premios concedidos ao abeiro da Resolución do 10 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Axentes TIC da Rede CeMIT, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento AP401A).

A continuación, indicase a relación de persoas beneficiarias e premio concedido ao abeiro dos I Premios Axentes TIC da Rede CeMIT 2023:

Persoa solicitante NIF Categoría Premio concedido
José Manuel Rego López ***5946** Maiores dixitais Primeiro
Ana María Pérez Martínez ***3869** Espazo Maker Primeiro
Laura Fernández Álvarez ***8563** Maiores dixitais Segundo
Víctor Manuel Galdo Gómez ***1738** Espazo Maker Segundo

 

A relación de persoas non beneficiarias dos I Premios Axentes TIC da Rede CeMIT por acadar unha puntuación inferior, figuran na seguinte táboa:

Persoa solicitante NIF Categoría
Víctor Manuel Galdo Gómez ***1738** Maiores Dixitais
Silvia Vázquez Crespo ***8017** Maiores Dixitais
Cristina Olalla Campaña Martínez ***8531** Maiores Dixitais
Daniel Ozores Álvarez ***7498** Espazo Maker
Alberto González Núñez ***3677** Espazo Maker