Histórico CODIX

Histórico convocatorias

 

  Exames presenciais.- edición 1/2021

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 1/2021

   

  Exames presenciais.- edición 2/2020

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 2/2020

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 1/2020

   

  Examenes presenciais.- edición 2/2019

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 2/2019

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 1/2019

   

  Examenes presenciais.- edición 1/2019

  • Resolución do 18 de marzo de 2019 (DOG nº 60 do 27 de marzo), pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 2/2018

  • Resolución do 30 de maio de 2018 (DOG nº 110 do 11 de xuño), pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tralo seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación titorizada.

   

  Examenes presenciais.- edición 2/2018

   

  Examenes presenciais.- edición 1/2018

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 1/2018

  • Resolución do 12 de xaneiro de 2018 (DOG nº 15 do 22 de xaneiro), pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tralo seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación titorizada.

   

  Exames presenciais.- edición 2/2017

  • Resolución do 22 de setembro de 2017 (DOG nº 188 do 3 de outubro), pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 2/2017

  • Resolución do 06 de xuño de 2017 (DOG nº 112 do 14 de xuño) pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tralo seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación

   

  Exames presenciais.- edición 1/2017

  • Resolución do 07 de marzo de 2017 (DOG nº 52 do 15 de marzo), pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

   

  Curso de teleformación titorizado de preparación para exame presencial - edición 1/2017

  • Resolución do 16 de xaneiro de 2017 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tralo seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación

   

  Exames presenciais.- edición 2/2016

   

  Curso de teleformación de preparación para exame presencial - edición 2/2016

  • Resolución do 30 de maio de 2016 (DOG nº 108), pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación

   

  Exames presenciais.- edición 1/2016

   

  Curso de teleformación de preparación para examen presencial - edición 1/2016

  • Resolución do 20 de xaneiro de 2016 (DOG nº 17), pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación

   

  Exames presenciais.- edición 2/2015

   

  Curso de teleformación de preparación para exame presencial.- edición 2/2015